De eerste mitralisklep reparatie via de oksel in Nederland werd verricht in

Thorax Centrum Twente

Sinds februari 2022 wordt in MST de mitralisklep reparatie via de rechter oksel uitgevoerd. Bij een open mitralisklep operatie, waarbij het borstbeen wordt geopend, ligt de patiënt gemiddeld twee dagen op de Intensive Care en volgt ontslag uit het ziekenhuis gemiddeld zeven dagen na de hartoperatie. Bij deze nieuwe techniek ligt de patiënt nul tot één dag op de IC en volgt ontslag na vier tot vijf dagen uit het ziekenhuis.

Korter op IC en sneller naar huis

De mitralisklep operatie via een kleine opening in de borst wordt reeds geruime tijd uitgevoerd met behulp van een videoscoop, een zogenoemde kijkoperatie. Dit heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld, waarbij het doel is om de procedure uit voeren zonder gebruik te maken van een videoscoop. Het is gemakkelijker uit te voeren, omdat de chirurg via een kleine opening in de borst bij een korte werkafstand direct zicht heeft op de mitralisklep. Tijdens de super korte narcoseprocedures gekoppeld aan dit soort operaties, krijgen patiënten naast de gebruikelijke algehele narcose, ook lokale verdoving. Het voordeel is dat de narcose direct na de procedure op de operatiekamer kan worden beëindigd. De patiënt wordt wakker en kan van de beademingsmachine worden afgekoppeld. Patiënten zijn hierdoor korter opgenomen op de IC en in het ziekenhuis. Deze procedure wordt aangeboden aan patiënten die daarvoor in aanmerking komen.  

De preoperatieve screening

Wanneer u naar ons centrum bent verwezen voor het ondergaan van een hartoperatie, wordt u voorafgaand aan deze operatie uitgenodigd voor een preoperatieve screening.

Uw naasten spelen een belangrijke rol tijdens de ziekenhuisopname, de voorbereiding en nazorg. Daarom adviseren wij u om u door één naaste te laten ondersteunen tijdens de screeningsdag. De dag is ingedeeld in een ochtend- en middagprogramma.

Bij aankomst dient u zich eerst te legitimeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs bij de receptie van ons ziekenhuis. Aansluitend doorloopt u het ochtendprogramma zelfstandig, u ondergaat dan verschillende onderzoeken (o.a. bloedprikken en röntgenonderzoek). Tijdens het middagprogramma vinden gesprekken plaats met de cardio-thoracaal chirurg, anesthesist en verpleegkundig specialist. Na de screening mag u weer naar huis en bent u klaar, een uitzondering daargelaten, om door ons opgeroepen te worden voor uw hartoperatie.

Houd u er s.v.p. rekening mee dat deze screeningsdag de hele dag in beslag kan nemen.

De opname

Op de afgesproken dag en het tijdstip meldt u zich bij de informatiebalie van verpleegunit A5.

De secretaresse informeert de verpleegkundige, die uw opname verder verzorgt.

Opnamegesprek met verpleegkundige

De gegevens van het al eerder gevoerde preoperatieve screeningsgesprek worden doorgenomen en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

De verpleegkundige vertelt u welke cardio-thoracaal chirurg u opereert en hoe laat de operatie is gepland. Dit tijdstip kan veranderen of uitgesteld worden als er een spoedoperatie tussenkomt of een eerdere operatie uitloopt. Ook kan het hierdoor voorkomen dat een andere chirurg uw operatie zal uitvoeren. Houd hier s.v.p. rekening mee.

Laat uw tas zoveel mogelijk ingepakt. Geef spullen die u niet meer nodig heeft, en waardevolle eigendommen met het bezoek mee.

Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstel, verlies of beschadiging van uw eigendommen.

Tijdens de opname heeft u het volgende nodig:

■ pyjama (schoon)

■ ondergoed (schoon)

■ één paar sokken

■ pantoffels en / of badslippers

■ toilettas met inhoud

■ gebittenbakje en / of brillenkoker

Alleen uw toiletspullen, scheerapparaat en eventuele bril / gehoorapparaat gaan mee naar de Intensive Care. Overige zaken laat u in uw tas en worden opgeborgen in een kluis op verpleegunit A5. Verwijder sierraden voor opname, ook ringen die te strak zitten moeten af (evt. door een juwelier laten doorknippen).