Om de kwaliteit van onze hartzorg te verbeteren, vergelijken wij die met die van andere ziekenhuizen. Dat doen we met de Nederlandse Hart Registratie (NHR). Daar gebruikt de NHR uw gegevens voor, die zij van ons krijgt. Uw privacy is daarbij gewaarborgd.
Wilt u een uitgebreide versie van deze informatie? Klik dan hier.

Welke gegevens sturen wij?

We sturen de gegevens over de zorg die u krijgt voor uw hart. Denk aan cardiologische en chirurgische ingrepen. Maar ook de gegevens die misschien invloed hebben op de zorg die u krijgt, zoals uw gewicht of leeftijd.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

We vergelijken er de kwaliteit van zorg met die in andere ziekenhuizen mee. Maar ook doen we wetenschappelijk onderzoek.

Mag dat?

Ja, dat mag, want de ziekenhuizen moeten volgens de wet de kwaliteit van zorg meten en met elkaar vergelijken. Natuurlijk houden we uw privacy scherp in de gaten.

Bewaartermijn

We bewaren de gegevens uit uw dossier minstens 25 jaar na uw laatste behandeling hier.

Uw rechten

U mag de gegevens die wij van u gebruiken onder andere inzien, laten corrigeren of meestal zelfs laten verwijderen. Stuur ons dan een verzoek (zie contactgegevens). Geef aan om welke gegevens het gaat. Wij controleren daarbij uw identiteit. Zie ook de informatie over uw rechten en plichten op de website van NHR.

Wilt u nog meer weten …?

… over uw rechten als patiënt:
Neem contact op met de Patiënten federatie Nederland. Zij komt op voor alle mensen die zorg nodig hebben.

Telefoon:          0900 235 67 80 (20 cent per gesprek)
E-mail:             info@nationalezorgnummer.nl
Website:           www.nationalezorgnummer.nl en www.npcf.nl

… over de bescherming van persoonsgegevens:

Neem contact op met onze Functionaris van Gegevensbescherming (FG) via fg@nhr.nl
Of kijk op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl en op Privacy en persoonsgegevens | Rijksoverheid.nl. Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen kunt u vinden op de NHR website: https://nhr.nl/

Klachten

Voor klachten geldt de klachtenregeling. Neem contact met ons op via de de website van NHR. U kunt zich ook altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Kijk op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Nederlandse Hart Registratie