De mitralisklep

Om ervoor te zorgen dat bloed naar de juiste richting stroomt heeft het hart vier kleppen. De klep tussen de linkerboezem en linkerkamer heet mitralisklep. Deze klep voorkomt dat het bloed terugstroomt vanuit de kamer naar de boezem (en longen). Soms ontstaat er een vernauwing of lekkage van deze klep. Dit kan aanleiding geven tot klachten van benauwdheid en hartritmestoornissen.

Mitralisklepreparatie of -vervanging

Indien er ernstige afwijkingen zijn aan de mitralisklep, zal de chirurg proberen om de mitralisklep te repareren (mitralisklepplastiek). In veel gevallen is dat heel goed mogelijk, maar soms geeft een reparatie niet het gewenste resultaat. Indien een reparatie niet mogelijk is, wordt de mitralisklep vervangen door een kunstklep. Er zijn twee soorten kunstkleppen: mechanische kunstklep en biologische kunstklep (zie ook aortaklep).
Tijdens de operatie bent u volledig onder narcose. Om de operatie te kunnen uitvoeren is het nodig om het borstbeen open te maken en het hartzakje te openen. In sommige gevallen kan de chirurg via de zijkant van de borstkas tussen de ribben door de mitralisklep bereiken. Bij de operatie wordt hartlongmachine gebruikt. Hierdoor kan de hartchirurg veilig de boezem open maken om de klep te inspecteren. Uit voorzorg worden tijdelijke pacemakerdraden op het hart aangebracht. Na enkele dagen kunnen deze worden verwijderd. In totaal duurt de operatie ongeveer 4 uur.

De preoperatieve screening

Wanneer u naar ons centrum bent verwezen voor het ondergaan van een hartoperatie, wordt u voorafgaand aan deze operatie uitgenodigd voor een preoperatieve screening.

Uw naasten spelen een belangrijke rol tijdens de ziekenhuisopname, de voorbereiding en nazorg. Daarom adviseren wij u om u door één naaste te laten ondersteunen tijdens de screeningsdag. De dag is ingedeeld in een ochtend- en middagprogramma.

Bij aankomst dient u zich eerst te legitimeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs bij de receptie van ons ziekenhuis. Aansluitend doorloopt u het ochtendprogramma zelfstandig, u ondergaat dan verschillende onderzoeken (o.a. bloedprikken en röntgenonderzoek). Tijdens het middagprogramma vinden gesprekken plaats met de cardio-thoracaal chirurg, anesthesist en verpleegkundig specialist. Na de screening mag u weer naar huis en bent u klaar, een uitzondering daargelaten, om door ons opgeroepen te worden voor uw hartoperatie.

Houd u er s.v.p. rekening mee dat deze screeningsdag de hele dag in beslag kan nemen.

De opname

Op de afgesproken dag en het tijdstip meldt u zich bij de informatiebalie van verpleegunit A5. De secretaresse informeert de verpleegkundige, die uw opname verder verzorgt.

Opnamegesprek met verpleegkundige

De gegevens van het al eerder gevoerde preoperatieve screeningsgesprek worden doorgenomen en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

De verpleegkundige vertelt u welke cardio-thoracaal chirurg u opereert en hoe laat de operatie is gepland. Dit tijdstip kan veranderen of uitgesteld worden als er een spoedoperatie tussenkomt of een eerdere operatie uitloopt. Ook kan het hierdoor voorkomen dat een andere chirurg uw operatie zal uitvoeren. Houd hier s.v.p. rekening mee.

Laat uw tas zoveel mogelijk ingepakt. Geef spullen die u niet meer nodig heeft, en waardevolle eigendommen met het bezoek mee.

Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstel, verlies of beschadiging van uw eigendommen.

Tijdens de opname heeft u het volgende nodig:

■ pyjama (schoon)

■ ondergoed (schoon)

■ één paar sokken

■ pantoffels en / of badslippers

■ toilettas met inhoud

■ gebittenbakje en / of brillenkoker

Alleen uw toiletspullen, scheerapparaat en eventuele bril / gehoorapparaat gaan mee naar de Intensive Care. Overige zaken laat u in uw tas en worden opgeborgen in een kluis op verpleegunit A5. Verwijder sierraden voor opname, ook ringen die te strak zitten moeten af (evt. door een juwelier laten doorknippen).