Wanneer wordt u geholpen in Medisch Spectrum Twente?

Wij begrijpen dat mensen zich zorgen maken bij klachten die duiden op een hart- of vaatziekte. Zij willen snel een diagnose, interventie en/of behandeling. Daarom zijn wij duidelijk over wachttijden en publiceren we deze hieronder. Dit zijn gemiddelde wachttijden voor de behandelingen en de derde beschikbare plek bij de poliklinieken (volgens de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit). Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn. U kunt geen rechten ontlenen aan deze wachtlijstgegevens. Bij een behandeling of bij diagnostiek, telt u de wachttijd voor de polikliniek op. Komt u vanuit een ander ziekenhuis dan MST, dan bezoekt u voor behandeling of diagnostiek eerst de polikliniek.

Geactualiseerd: 21 november 2023

Wachttijden polikliniek

Polikliniek Cardiologie Enschede: toegangstijd eerste consult polikliniek: 4 weken
Polikliniek Cardiologie Oldenzaal: toegangstijd eerste consult polikliniek: 7 weken
Bij spoed geldt bovenstaande toegangstijd niet.
 

Wachttijden behandelingen (na bezoek aan polikliniek)

Klinische patiënten worden in principe binnen 1 week gepland.

Wachttijden TAVI

TAVI poli: 1 week

TAVI screening: 2 weken

TAVI opname: 1-2 weken

Wachttijden open hartoperatie  

1-4 weken

Wachttijden elektrofysiologie (dit is exclusief 4 weken wachttijd voor de AF poli)

Ablatie zonder narcose: 5-6 weken

Ablatie met narcose: 16 weken

Elektrische cardioversie: 4 weken

Devices zonder narcose: 3 weken

Devices met narcose: 2 weken

Wachttijden interventiecardiologie

Hartkatheterisatie: 2-3 weken

Dotterprocedure: 2-3 weken

Wachttijdbemiddeling

Als u de wachttijd te lang vindt, dan kunt u daarover contact met ons opnemen of met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de zogenaamde Treeknorm), is voor de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken

 

Wachttijden