Elektrofysiologie is een onderdeel van het vak cardiologie dat zich bezighoudt met stoornissen van het hartritme. Daarbij kan het gaan om een te traag hartritme, maar ook om abnormaal snelle hartritmes. Zie voor uitleg onder “Aandoeningen” hoofdstuk “hartritmestoornissen”. Er is één ritmestoornis die zo vaak voorkomt (boezemfibrilleren) dat deze in de pagina “aandoeningen” van deze website aparte aandacht krijgt.

Elektrofysiologen

Cardiologen met aandachtsgebied elektrofysiologie doen onderzoek naar de aard en de oorsprong van de ritmestoornissen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden (zie “onderzoeken”), zoals het ECG, Holter-onderzoeken en het elektrofysiologisch onderzoek.
Bij verdenking op een erfelijke aandoening als oorzaak van de ritmestoornis, doen we in samenwerking met de collega’s uit het Universitair Medisch Centrum Amsterdam genetisch onderzoek.

Behandeling van de ritmestoornis kan bestaan uit voorschrijven van medicijnen maar ook uit het uitvoeren van ingrepen.
Ingrepen (zie hiervoor “Behandelingen”) die door de elektrofysiologen uitgevoerd worden zijn implantaties van pacemakers, implantaties van ICD’s en ablaties.

Informatie over diverse ritmestoornissen, onderzoeken of behandelingen kunt u hier vinden.
Voor vragen kunt u contact opnemen via onze contactpagina

Bron: www.hartstichting.nl

Onze elektrofysiologen