Longchirurgie

De rechter- en linkerlong zitten in de borstkas, aan weerzijden van het hart. Het gebied tussen beide longen wordt het mediastinum genoemd. In het mediastinum liggen het hart, de luchtpijp, de slokdarm, bloedvaten, zenuwen, lymfeklieren en lymfevaten.

De rechter long bestaat uit drie longkwabben. De linker long bestaat uit twee kwabben. Om de long heen zit een dubbel geplooid longvlies (de pleura). Deze vormt een afscheiding tussen longen en borstholte.

Wanneer de long, of een gedeelte ervan, wordt weggenomen, ontstaat er een ruimte in de borstholte. Is een long in zijn geheel verwijderd, dan vult de ontstane ruimte zich op met weefselvocht. In een later stadium wordt dat omgezet in een soort weefselnetwerk (littekenweefsel). Wanneer er een gedeelte van de long wordt weggenomen, zal deze ruimte zich vullen met het overgebleven deel van de long. De borstkas zal vaak iets kleiner worden aan de kant van de longoperatie.

Het missen van longweefsel hoeft voor u weinig bezwaren op te leveren. Wel kan het betekenen dat minder lichamelijke inspanning mogelijk is dan voorheen.

Verschillende Longoperaties

Lobectomie: het verwijderen van één longkwab.
Bi-lobectomie: het verwijderen van twee longkwabben.
Segmentresectie: het verwijderen van een deel van een longkwab.
Wigresectie: het verwijderen van een kleiner, wigvormig, gedeelte van een longkwab.
Pneumonectomie: het verwijderen van een gehele long.
Pleurectomie: het verwijderen van een deel van het longvlies.
Bullectomie: het verwijderen van een of meerdere blaasjes (bulla) op de long.

Longoperaties kunnen worden uitgevoerd via een grote snee op de borstwand of met een kleine snee en een aantal werkkanalen de VATS-lobectomie Afhankelijk van het soort longoperatie dat moet worden uitgevoerd, zal de chirurg kiezen voor een van deze methoden. Dit wordt vooraf met de patiënt besproken.