VATS-lobectomie

In 2010 is in het Thorax Centrum Twente gestart met een verbeterde operatietechniek voor het verwijderen van longkwabben, de zogenaamde VATS-lobectomie (VATS staat voor Video Assisted Thoracic Surgery, ‘kijkoperatie’ en lobectomie betekent het verwijderen van een longkwab). Bij deze operatie wordt gewerkt via werkkanalen in de borstkas. De chirurg kijkt via een beeldscherm en een camera die door de wand van de borstkas is geplaatst. Het opereren gebeurt met lange instrumenten die door de werkkanalen worden gestoken. Het is wel altijd nodig een zogenaamde hulpincisie te maken want uiteindelijk moet de longkwab buiten het lichaam worden gebracht.

De voordelen van deze techniek zijn dat er kleinere incisies nodig zijn en dat het niet nodig is de ribben te spreiden. Hierdoor is de pijn na de operatie veel minder en zijn de littekens veel kleiner. Als gevolg zal het herstel na de operatie sneller verlopen en kunnen patiënten eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen.

Helaas is het niet altijd mogelijk deze techniek toe te passen. Wanneer de tumor tot dicht bij het hart groeit of wanneer de tumor is vergroeid met de borstwand, zal een andere operatietechniek nodig zijn. Uiteraard wordt dit door de chirurg met de patiënt besproken.