ICD Implantatie

Een ICD is een inwendige defibrillator behandeling van hartritmestoornissen. ICD is de afkorting van Implanteerbare Cardioverter Defibrillator. De ICD functioneert als een bewaker van het hartritme door dit voortdurend te registreren. Zonodig kan de ICD gevaarlijke kamerritmestoornissen beëindigen. Het apparaat wordt geïmplanteerd direct onder het sleutelbeen onder de huid, of in sommige gevallen één laag dieper onder de borstspier. Vanaf het apparaat lopen geleidingsdraden (elektroden of leads) naar het hart.

Implantatie

De ingreep vindt plaats op de Hartkatheterisatiekamer en duurt 45 tot 120 minuten, mede afhankelijk van het type ICD. Een ICD-implantatie gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving en soms onder algehele narcose.
Voor de ICD wordt onder de huid een holte gemaakt. Via een ader onder het sleutelbeen worden dan één of twee elektrodes naar het hart opgevoerd en geplaatst. De elektrodes worden aangesloten op de ICD en de wond wordt weer gesloten.

Dag na de implantatie

Meestal kunt u dezelfde dag naar huis. Voordat u naar huis gaat controleert de ICD-technicus uw ICD nog­maals. U heeft ook nog de gelegenheid om vragen te stellen. Vervolgens wordt ter controle een röntgenfoto van uw hart en longen gemaakt.

Periodieke ICD- controle

Ieder half jaar wordt de ICD gecontroleerd door de ICD-technicus van de polikliniek cardiologie. Tijdens deze controles worden de kwaliteit van de batterij, de elektrode(s) en de elektronica nageke­ken. Verder wordt het geheugen van de ICD uitgelezen en nagekeken op ritmestoornissen.
De ICD-technicus zal tijdens deze controles ook informeren hoe het met u gaat en of u hinder of problemen ervaart als gevolg van het dragen van de ICD. Zonodig kan hij/zij u doorverwijzen naar gespecialiseerde professionele hulp. Enkele weken na de implantatie ontvangt u een pasje thuis met de gegevens van uw ICD.

Homemonitoring

Het is tegenwoordig voor patiënten met een ICD mogelijk één van de twee halfjaarlijkse controles vanuit thuis uit te voeren. Dit gaat via een zogenaamd homemonitoring-kastje dat bij u thuis moet staan. Informeert u bij de ICD-verpleegkundige naar de mogelijkheden.