Een hartklepaandoening komt meestal niet onaangekondigd. Vaak heeft u al langere tijd klachten, zoals moeheid, kortademigheid en een onregelmatige hartslag.

Een operatie

In het hart zitten op vier plaatsen kleppen. Een gezonde hartklep opent en sluit perfect, zodat het hart geen moeite hoeft te doen om bloed door het lichaam te pompen. Als de kleppen vernauwd zijn door vergroeiing of kalkafzetting (stenose), de kleppen beschadigd of uitgerekt zijn (insufficiëntie) of de klep moeit krijgt met pompen (hartfalen), kan het zijn dat u een operatie nodig heeft.

De oorzaak

De oorzaak van zo’n hartklepafwijking is meestal veroudering. Uw kleppen verouderen net zo snel als uw lichaam. Bij klachten die mogelijk wijzen op een hartklepaandoening, voert de cardioloog eerst een aantal onderzoeken uit. Het gaat dan meestal om een hartkatheterisatie of een echocardiografie. Als blijkt dat medicijnen of een dotterbehandeling niet voldoende zijn, kan de cardioloog ervoor kiezen een kunstklep te laten plaatsen door de thoraxchirurg.

 

Hartklepafwijkingen

Het hart is een spier die werkt als een pomp. De spier bestaat uit een rechter- en een linkerhelft. Elke helft heeft een ‘boezem’ en een ‘kamer’. De kamers pompen het bloed krachtig weg. In het hart zitten vier soorten hartkleppen. Twee hartkleppen tussen de boezems en de kamers en twee hartkleppen tussen de kamers en de slagaders.

  • De aortaklep: tussen de linkerkamer en de aorta
  • De mitralisklep: tussen de linkerboezem en de linkerkamer
  • De pulmonalisklep: tussen de rechterkamer en de longslagader
  • De tricuspidalisklep: tussen de rechterboezem en de rechterkamer

 

De functie van hartkleppen

De hartkleppen voorkomen dat het bloed de verkeerde kant op stroomt. Dat doen ze door tijdens het pompen van het hart op het juiste moment te openen of te sluiten. Een gezonde hartklep gaat helemaal open en helemaal dicht. Een zieke hartklep gaat onvoldoende open (vernauwing) of sluit niet goed (lekkage) of er is een combinatie van beide.