Het doormaken van een cardiale gebeurtenis geeft veel mensen stress en angst voor wat er komen gaat. Onzekerheid over de toekomst, piekeren over wat aanleidingen kunnen zijn voor de hartklachten en wat je hieraan in de toekomst kunt doen. Naast deze begrijpelijke reacties is er soms ook sprake van controleverlies.

Het gevoel dat je de controle over je lichaam compleet kwijt bent. Het zelfvertrouwen kan hierdoor beschadigd raken. Deze factoren kunnen leiden tot chronische stress. De polikliniek psychiatrie biedt behandeling en begeleiding aan voor patiënten met angst- en stemming klachten na een cardiale gebeurtenis. Deze behandeling bestaat uit de hartcoherentietherapie.