Hypertensie; een hoge bloeddruk, komt veel voor: bijna één op de vier Nederlanders ontwikkelt een hoge bloeddruk tijdens zijn of haar leven. Mensen met een te hoge bloeddruk merken daar meestal niets van. Maar de bloedvaten staan wel steeds onder druk. Hierdoor kan verkalking en vernauwing van de bloedvaten ontstaan. Dit kan uiteindelijk een hartinfarct of beroerte veroorzaken. Hoge bloeddruk kan ook schade aanrichten aan organen zoals de ogen en nieren en andere bloedvaten in het lichaam. Het aanpakken van een hoge bloeddruk is daarom zo belangrijk.

 

Risicofactoren

De behandeling van hoge bloeddruk is er op gericht om de gevolgen van de hoge bloeddruk, zoals hartinfarct, beroerte of achteruitgang van de nierfunctie te voorkomen. Dit betekent dat ook andere oorzaken voor slagaderverkalking (risicofactoren) door de arts in kaart gebracht moeten worden en behandeld. Andere risicofactoren zijn: roken, te hoog cholesterol, diabetes, een verminderde nierfunctie en overgewicht. In sommige families komen meer hart- en vaatziekten voor dan in andere. Verder is het zo dat mannen meestal eerder een hartinfarct of beroerte krijgen dan vrouwen.

 

De oorzaak van hypertensie

Bij de meeste mensen wordt hoge bloeddruk veroorzaakt door een combinatie aan factoren, als aanleg (als er bij vader of moeder hoge bloeddruk voorkomt), leeftijd en leefstijl (voeding, eetpatroon, beweging, buikvet). Bij ongeveer 10% spelen meer zeldzame oorzaken rol, zoals stoornissen in de regulatie van bloeddrukhormonen.

 

Welke bloeddruk is goed?

De bloeddruk wordt altijd weergegeven met twee getallen: de bovendruk (de hoogste waarden) en de onderdruk (de laagste waarde). Als streefwaarde voor de bloeddruk wordt vaak een bloeddruk lager dan 140/85 geadviseerd. Bij mensen die verder weinig risico lopen op het krijgen van hart- en vaatziekten hoeft een hogere bloeddruk niet altijd met medicijnen te worden behandeld. Bij een hoog risico, zoals bijvoorbeeld bij patiënten met hart- of nierziekten wordt soms gestreefd naar een bloeddruk van 130/75 of nog lager.

 

Behandeling – leefstijl

De basis van behandeling van hoge bloeddruk is een gezonde leefstijl. Om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen, is het allereerst van hoogste belang om te stoppen met roken als u dit nog doet. Hiernaast is het verstandig om dagelijks voldoende te bewegen, af te vallen (als u overgewicht hebt) en de hoeveelheid zout in de voeding te verminderen. Het laatste door geen zout aan het eten toe te voegen.

 

Behandeling – medicijnen

Als het met leefregels niet lukt en uw algehele risico op hart- en vaatziekten is verhoogd, dient u te worden behandeld met medicijnen. Een zo gezond mogelijke leefstijl blijft belangrijk.

Er bestaan zeer veel verschillende soorten bloeddrukmedicijnen. In het verleden werd meestal gekozen voor behandeling met één medicijn in een zo hoog mogelijke dosering. Tegenwoordig weten we dat een behandeling veel beter en veiliger kan door eerder te kiezen voor meerdere werkzame stoffen, waarbij lang niet altijd de hoogste dosering nodig is. Door medicijnen te combineren is de kans op een goed effect op de bloeddruk groter en de kans op bijwerkingen juist kleiner. Wel is het gevolg dat patiënten sneller meer dan één medicijn krijgen voor de bloeddruk. Alles voor het goede doel: zo goed mogelijke bescherming voor het hart, de bloedvaten en de nieren met een zo klein mogelijke kans op bijwerkingen!