Een röntgenfoto van hart en longen wordt ook wel een thoraxfoto genoemd. Op een thoraxfoto ziet de arts de vorm en grootte van het hart en of er vocht in de longen aanwezig is. Meestal maakt de laborant twee of meer foto’s vanuit verschillende richtingen.

Om een thoraxfoto te maken moet de patiënt rechtop staan met ontbloot bovenlijf. Sieraden moeten af. Bij foto’s van de borstkas vraagt de laborant de adem vast te houden. De laborant gaat achter een speciaal schot staan om de foto te nemen.