Een hartecho is een onderzoek, waarbij met behulp van ultrageluid de werking en bouw van het hart in beeld wordt
gebracht. De echo’s van deze geluidsgolven worden door een echoapparaat omgezet in beeld en geluid. Er worden
opnamen gemaakt van bewegende en stilstaande beelden. Een hartecho kan uw cardioloog helpen bij het stellen van
de juiste diagnose en het bepalen van de juiste behandeling.

Een hartecho geeft informatie over:
■ de grootte, functie en conditie van uw hart, hartkleppen en grote bloedvaten;
■ de bloedstroomsnelheid in het hart;
■ eventuele afwijkingen.
Het onderzoek is meestal pijnloos. Soms is het duwen op de ribben iets gevoelig. Er zijn geen schadelijke gevolgen
bekend. 

Voorbereiding 

Neem een geldig identiteitsbewijs en uw medicijnenpaspoort mee naar het ziekenhuis.
Wij vragen u voor het onderzoek de huid van uw bovenlichaam niet in te smeren met bodymilk of crème, omdat de
plakkers dan snel loslaten en het onderzoek mislukt. U moet voor het onderzoek uw bovenlichaam ontkleden, trekt u
daarom gemakkelijke kleding aan.

Patiëntveiligheid 

Voor elk onderzoek dat u ondergaat, kan er door een medewerker van MST naar uw gegevens gevraagd worden. Dit
is niet alleen ter identificatie, maar ook voor uw eigen veiligheid. Met het controleren van uw gegevens kunnen wij
fouten voorkomen.

Het onderzoek echocardiogram (TTE)

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op afgesproken tijdstip en plaats, zoals vermeld in bijgevoegde
afspraakbrief. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Cardiologie (route A25) en duurt ongeveer 20 a 30 minuten.

De echocardiografist(e) of een (arts-assistent) cardioloog voert het onderzoek uit. U ontbloot in de kleedruimte uw
bovenlichaam, waarna u gevraagd wordt om in de onderzoekskamer op de onderzoeksbank plaats te nemen. Er
worden drie plakkers (elektroden) aangebracht, om uw hartritme tijdens het onderzoek in de gaten te houden.
Tijdens het onderzoek ligt u op de linkerzijde. De laborant echocardiografie of een (assistent) cardioloog gaat met
behulp van een transducer (een soort microfoon die geluidsgolven uitzendt) met daarop koude gel over uw borstwand.
De gel zorgt voor een betere geleiding van de geluidsgolven (ultrageluid) van de transducer naar de huid. Door middel
van het uitzenden en ontvangen van de geluidsgolven ontstaan beelden van het hart. Die worden vastgelegd om later
beoordeeld te worden. Na het onderzoek wordt de gel verwijderd.

Transoesophageaal echocardiografisch onderzoek (TEE)

In sommige gevallen geeft een TTE echo niet inzichten, dan zal besloten worden op een later tijdstip een TEE te doen.
Een TEE is een echocardiografie en doppleronderzoek van het hart via de slokdarm (onder sedatie). Bij echocardiografie wordt de werking van het hart en de hartkleppen onderzocht; bij het doppleronderzoek, de snelheid en de richting van de bloedstroom. Met een echocardiogram wordt een duidelijk beeld verkregen van o.a. de hartkleppen, boezems, hartkamers en bloedstroom in het hart en de aorta (slagader). Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een soepele buigbare slang, de echoscoop, die via de mond wordt opgeschoven naar de slokdarm. Via de slokdarm kan het hart nauwkeurig in beeld gebracht worden. 
In ons ziekenhuis wordt u hiervoor eerst in slaap gebracht (sedatie) zodat u hier niets van merkt.
U dient hiervoor nuchter te zijn.

Na het onderzoek 

De uitslag van het onderzoek krijgt u over het algemeen niet direct. De cardioloog beoordeelt de resultaten van de
hartecho en bespreekt deze met u bij de volgende controleafspraak, tenzij er andere afspraken gemaakt zijn. Soms
zullen er direct (nieuwe) maatregelen genomen moeten worden.