Trechterborst (pectus excavatum)

Dit is een groeistoornis aan de voorzijde van de borstkas waardoor een kuil ontstaat vaak in combinatie met het naar buiten staan van de onderste ribben (zogenaamde afstaande ribbenbogen). Dit heeft in de meeste gevallen geen invloed op het functioneren van de in de borstkas gelegen organen. Wel klaagt de patiënt over het cosmetische aspect ervan. Meestal op het moment dat de kinderen (want daar gaat het vaak om) zich bewust worden van hun uiterlijk. Zo rond het begin van de pubertijd begint het hen te storen. Ze schamen zich vaak voor de afwijkende vorm van de borstkas en vermijden situaties waar ze zich letterlijk bloot moeten geven (zwemmen, zonnen en dergelijke).

Indien de trechterborst erg diep is kan er compressie optreden van inwendige organen en dan met name het hart. Op latere leeftijd kunnen er dan wel fysieke problemen ontstaan die soms alsnog een correctie nodig maken.

Chirurgische correctie kan plaatsvinden met behulp van een zgn. Nuss bar. Dit is een op maat gemaakte metalen beugel die met een kijkoperatie wordt ingebracht. Bij oudere patiënten (boven de 30-35 jaar) kan deze techniek niet worden toegepast omdat de borstkas zijn flexibiliteit heeft verloren. Dan wordt een open correctie uitgevoerd (Ravitch procedure).

Kippenborst (pectus carinatum)

Dit is een borstwand misvorming waarbij het borstbeen vooruit steekt. Hierbij speelt met name het cosmetische aspect een doorslaggevende rol in de wens tot chirurgische correctie. Naast het cosmetische aspect klagen de patiënten soms ook over het feit dat het op de buik liggen pijnlijk is of dat de vorm van de borstkas bij het sporten onprettig is (voetbal). Een kippenborst heeft geen nadelige invloed op de functie van onderliggende organen en is het cosmetische aspect ervan meestal de reden tot chirurgische correctie (open procedure volgens Ravitch).

Kropduifborst

Dit is een borstwand misvorming waarbij met name het bovenste deel van het borstbeen ernstig uitsteekt. Ook hier is sprake van een cosmetische indicatie tot chirurgische correctie ook al spelen pijnklachten van de afwijking soms ook een rol. De chirurgische correctie is qua techniek vergelijkbaar zoals beschreven bij de kippenborst.

Andere borstwand afwijkingen

Er is nog een scala aan andere borstwand afwijkingen waar de thoraxchirurg voor wordt geconsulteerd. Tijdens een poliklinisch bezoek is het mogelijk klachten van borstkas te laten beoordelen om zo te bepalen of een chirurgische behandeling de behandeling van keuze is. Dr. Hensens, één van de thoraxchirurgen, heeft in de afgelopen 30 jaar een enorme ervaring opgedaan in de chirurgische behandeling van borstwand afwijkingen. Samen met dr. Martina voert hij deze operatieve correcties uit in MST.

De opname

U kunt via deze link meer informatie vinden over de opname op de kinderafdeling.

Op de Instagram-pagina @kind_en_tiener_enschede van de kinderafdeling kunt u een sfeerfilmpje bekijken van de kinderafdeling.