Een 24-uurs bloeddrukmeting is een onderzoek waarbij uw bloeddruk één dag en één nacht gemeten wordt met een
bloeddrukmeter. Door dit onderzoek kan de cardioloog zien wanneer de bloeddruk te hoog of te laag is geweest. Dit
kan bijvoorbeeld zijn na het innemen van bepaalde medicijnen, bij klachten of bij activiteiten.
Om een goed beeld van uw bloeddruk te krijgen, moet u uw gewone dagindeling aanhouden. U kunt een strak gevoel
aan uw arm krijgen tijdens het meten. Dit is normaal, maar kan wel onaangenaam aanvoelen. 

Voorbereiding 

Ter voorbereiding op het onderzoek zijn de volgende twee dingen belangrijk:
■ draag ruimvallende kleding;
■ neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Patiëntveiligheid 

De secretaresse aan de balie en / of de hartfunctielaborant kunnen naar uw gegevens vragen.
Dit is niet alleen ter identificatie, maar ook voor uw eigen veiligheid. Met het controleren van uw gegevens kunnen wij
fouten voorkomen.

Het onderzoek 

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de polikliniek op de
afgesproken locatie.
De hartfunctielaborant neemt u mee naar de kamer waar de 24-uurs bloeddrukmeter wordt aangesloten. U ontbloot
daar uw bovenlichaam. De hartfunctielaborant bevestigt de bloeddrukband om uw bovenarm. Deze band staat via een
slang in verbinding met de bloeddrukmeter, die u met een riem om uw middel draagt. De bloeddrukmeter registreert
automatisch op vaste tijdstippen de bloeddruk. De metingen vinden overdag om de 20 minuten plaats en ’s nachts elk
uur. U kunt vrijwel alle dagelijkse bezigheden uitvoeren, afgezien van baden, douchen en zwemmen.
De 24-uurs bloeddrukmeter mag niet nat worden.
U krijgt een dagboekje mee, waarin u op moet schrijven wat uw dagelijkse bezigheden zijn.
Hierbij moet u met name letten op de overgang rust / inspanning en omgekeerd. Klachten moet u zeker melden,
evenals onverwachte emoties (schrik). Als u iets opschrijft, doet u het dan zo secuur mogelijk, bijvoorbeeld ‘van
15.05 uur tot 16.10 uur gesport’. Het gaat erom dat de cardioloog kan zien of er een relatie is tussen uw klachten,
bezigheden en medicijninname en uw bloeddruk op dat moment.

Aandachtspunten 

Let u tijdens de 24-uurs meting op de volgende zaken:
■ u mag niet douchen, baden of zwemmen;
■ tijdens de metingen moet u de arm rustig (ontspannen) laten hangen;
■ u mag de bloeddrukband niet afdoen of de bloeddrukmeter tussentijds uitschakelen;
■ gaat de bloeddrukband na verloop van tijd wat los zitten, doe dan de klittenbandsluiting wat strakker;

Na het onderzoek 

Na het onderzoek levert u bloeddrukmeter, bloeddrukband, dagboekje en tasje in op het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats. Wij hebben de bloeddrukmeter weer nodig voor de volgende patiënt. Iemand anders mag de bloeddrukmeter ook inleveren. De gegevens van de bloeddrukmetingen gaan naar uw cardioloog, van wie u ook de uitslag krijgt.